En son güncellemeler 8 Aralık 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.

İmar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 30/10/2018 tarih ve 257 sayılı Cumburbaşkanlığı Kararı ile; "31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir."

 

KAYNAK: RESMİ GAZETE