En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Tebliğ değişikliğinin detayları şöyle;

-“Engelli abone özür oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve işletmecinin sisteminde kayıtlı aboneleri ile hız profili, internet paket grupları içinde indirme-gönderme hız ikilileri ve bağlantı çeşitleri (fiber internet, xDSL, kablo internet gibi) aynı olanlarolarak tanımlandı.


-İşletmeciler hizmet verdiği toplam abone sayısının yüzde ikisinden fazlasına sahip olan hız profillerine ilişkin ölçümleri ayrı ayrı gruplandırarak raporlandıracaktır.


-Ölçümü yapılan profilin binden daha az sayıda aboneliği bulunan illerde işletmecinin ölçüm yapma zorunluluğu bulunmayacaktır.


-Sonuçların tüm trafiği temsil etmesi amacıyla gözlem zamanları gerçek trafik yoğunluğuyla orantılı olarak seçilecektir.


-Gözlemler, gerçek trafik yoğunluğuyla orantılı yapılmadığı durumlarda düzenli aralıklarla yapılacak ve sonuçlar gerçek trafik verilerine göre ağırlıklandırılacaktır.


-İlk kez yükümlü olunan hız profilleri için işletmeciler toplam abone sayısının yüzde ikisine ulaştıkları ayı takip eden üç ay içinde bu hız profiline ilişkin ölçümleri yapmaya başlayacaktır.


-İşletmeciler hizmet verdiği toplam abone sayısının yüzde ikisinin altına düşen hız profillerine ilişkin ölçüm yapmaktan, ilgili aydan itibaren muaf tutulacaktır.


-Bağlantı süresine ilişkin raporlamalarda, ilgili ayda işletmecinin aboneye hizmeti çalışır durumda verdiği bütün kayıtlar esas alınarak hesaplama yapılacaktır.


-Arıza giderme süresi, arızanın işletmeciye bildirildiği andan itibaren hizmetin tam olarak sunulmaya başlandığı zamana kadar geçen ve saat cinsinden ölçülen süre olacaktur.


-Arıza giderme süresi ölçütüne abonenin arıza giderimi için ileri tarih talebinde bulunduğu veya üzerinde anlaşılan zamanda adreste bulunmadığı veya aboneye ulaşılamadığı durumlar, işletmecinin arızanın giderilip giderilemediği konusunda bilgi alamadığı ara bağlantı yapılan şebekelerden kaynaklanan arızalar, özel anlaşmalarla arıza müdahale süresinin taahhüt edildiği aboneliklerdeki arızalar, abone mülkiyetinde bulunan cihaz kaynaklı ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arızalar ile doğal afet, toplumsal olaylar ve kamu kurumlarının çalışmaları sonucu oluşan arızalar dahil olmayacaktır.


-İşletmeci arıza giderme ölçütüne dahil etmediği arızanın, ilgili bentlerinden en az birine uygun nitelikte olduğunu ispatlamakla yükümlü olacaktır.


- Arıza giderme süresine ilişkin ölçümler, tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 80'inin giderildiği süre, tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 95'inin giderildiği süre, engelli aboneler tarafından bildirilen tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 95'inin giderildiği süre, raporlamalarda arızanın bildirim tarihine bakılmaksızın, ölçüm döneminde giderilen arızalar dikkate alınacaktır


-Kullanıcıların arıza bildirimi, haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca alınacak ve resmi tatil günleri de ölçüm süresine dahil edilecektir.


-Arıza giderme süresiyle ilgili ölçümler, ölçüm döneminde yer alan her bir ay için verilerin tümü üzerinden belirtilen açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır.