İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

5/10/2017 tarihli TBMM Genel Kurul Birleşiminde İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı' nın maddelerinin oylanmasına başlandı.

Oylama neticesinde tasarının 3 ncü maddesi önerge ile değiştirilerek ilk 10 maddesi kabul edildi.

 

Önerge ile değişen 3 ncü madde metni ile gerekçesini İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI' nın "Önerge ile Değişenler" dosyasından inceleyebilirsiniz.