En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Teklif ile, piyasada bulunan beşeri tıbbi ürünlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından takibini sağlamak amacıyla, İlaç Takip Sistemi’ne bildirim zorunluluğunun getirilmesi; sağlık engeli sebebiyle mesleğini icra edemeyen hekimler hakkında Sağlık Meslek Kurulu’nun değerlendirme yapması; belirli yaş aralığındaki tüm çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması; yaşlı sağlığı hizmetlerinin mevcut sisteme entegrasyonunun sağlanması; Anayasa Mahkemesi’nin kararı istikametinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi; hekimler ile diğer sağlık meslek mensuplarınca yapılan tıbbi uygulamalar sebebiyle yargı kararına istinaden idarece ödenen tazminatın, Devlet üzerinde kalmayarak sigorta şirketleri tarafından karşılanması; ebelerin görev tanımlarında aldıkları eğitim düzeyinin dikkate alınması amaçlanmaktadır.

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KANUN TEKLİFİ METNİ İÇİN TIKLAYINIZ