En son güncellemeler 21 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

16.11.2017 tarih ve 30242 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik ile Kurul' un görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Bu görevlerden bazıları şunlardır;

  • Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
  • Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak.
  • Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.
  • Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Yönetmeliğin tam metni için yukarıdaki linki tıklayınız.