En son güncellemeler 1 Aralık 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Verilen ve Resmi Gazetede yayımlanan 4 Karara İlişkin Bilgilendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 kararda özetle;

- 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

- Arabuluculuk faaliyetini yürüten kişiler VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

- Veri Sorumluları Sicile Kayıt Tarihleri de resmi gazetede yayımlanmış olup aşağıdaki gibidir:

 

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.


Kaynak: Kişisel Verileri Koruma Kurumu resmi sitesi (https://www.kvkk.gov.tr/ ) ve Resmi Gazete