En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri 27.09.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.


Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri 27.09.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.


BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi̇ Kartları Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına İlişkin Yönetmeli̇k ile Bankaların Kredi̇ İşlemleri̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k Resmi Gazete'de yayımlanmış olup güncel değişikleri içeren Yönetmeliklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


http://edtr.kanunum.com/version/4557427#.V-pFVPmLSUm


http://edtr.kanunum.com/version/4557437#.V-pFT_mLSUm


Özetle;


KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


1. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu süre, kuyumla ilgili harcamalarda 4 ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6 ay , hava yolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, sağlık ürünü alımları, kulüp ve derneklere yapılan ödemeler ve vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacağını ,telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit yasağı uygulaması devam etmektedir.


2. Kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılacaktır. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.


KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER


1. 27.09.2016 tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.


2. tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak krediler ile taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80'i aşamayacaktır. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin, Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunlu olacaktır.


3. Mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 48 ayı geçemeyecektir.