Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne eklenen madde ile 2/1/2021 tarihine kadar ALES puanına ilişkin şart uygulanmayacaktır.

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile eklenen "Olağanüstü durum" başlıklı Geçici 2 nci madde metni şu şekildedir:

Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncımaddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz. 

YÖNETMELİK METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.