Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne eklenen madde ile 2/1/2021 tarihine kadar ALES puanına ilişkin şart uygulanmayacaktır.

15-06-2020

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile eklenen "Olağanüstü durum" başlıklı Geçici 2 nci madde metni şu şekildedir:

Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncımaddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz. 

YÖNETMELİK METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.