Maliye Bakanlığınca serbest meslek faaliyeti icra eden avukatların 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter- Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2017 tarihine kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapılması gerekmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan tebliğ ile serbest meslek faaliyeti icra eden avukatların 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Defter- Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2017 tarihine kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.