En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

New York'ta ABD Federal İlk Derece Mahkemesi, Airbnb yoluyla ev kiralanmasını kontrol altına almayı amaçlayan düzenlemenin yürütmesini durdurdu (NYTimes)

05-01-2019

New York Times'ın 3 Ocak 2019 tarihli haberine göre, yürütmesi durdurulan düzenleme, meskenlerin sahipleri tarafından kısa süreliğine kiraya verilmesini sağlayan Airbnb gibi ev kiralama sitelerinin, sistem üzerinden evlerini kısa süreli kiralayan kişilerin klmlik bilgilerini kamu kurumlarıyla paylaşmalarını, sitelerde sunulan onbinlerce meskenle ilgili bilgiyi Belediyeye de vermelerini öngörüyordu.  

Yürütmeyi Durdurma (Preliminary Injunction) kararını veren Federal İlk Derece Mahkemesi Hakimi Engelmayer, New York'taki  düzenlemenin devlet kurum veya yetkililerinin özel kişi ve kurumları hukuka aykırı biçimde araması ve incelemesini yasaklayan anayasa maddesini ihlal edeceği savını değerlendirdi.  Egelmayer kararında, şirketlerin anayasal savlarında haklı olmaları ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, gelecek ay yürürlüğe girmesi gereken mevzuatın yürütmesini durdurdu.  Hakim kaarında, "Belediye, hiçbir kişiselleştirilmiş şüphe veya duruma has gerekçelendirmeye dayanmadan bir devlet kurumunun bir şirketin özel ticari kayıtlarını bu kadar geniş çapta ele geçirmesinin makul bir arama ve el koyma olarak değerlendirilebileceğine dair hiçbir içtihada atıfta bulunmamaktadır" dedi.

KAYNAK: The New York Times (https://www.nytimes.com/2019/01/03/nyregion/nyc-airbnb-rentals.html)