New York'taki İlk Derece Mahkemesi, rakip yoğurt üreticilerinin ürünlerindeki katkı maddelerindeki klor ve postasyum içeriğiyle ilgili havuz kloru ve böcek ilacı göndermesini bilimsel olarak yanıltıcı bularak, reklamların yayınına tedbir getirdi.

New York Kuzey Bölgesi İlk Derece Mahkemesi, ülkenin ileri gelen yoğurt üreticilerinden birinin düşük kalorili yoğurdunun reklamında ismini belirttiği iki rakip firmanın ürününün katkı maddeleriyle ilgili bilimsel dayanağı olmayan göndermede bulunduğu için, rakiplerce açılan davanın başarı şansını yüksek bularak tedbir istemini kabul etti.  Söz konusu reklamların yayınının dava sürerken durdurulmasına karar verildi.

Reklamlardan bir tanesinde, havuz kenarında yoğurt yiyen bir kişi rakip ürünün adını vererek rakip üründe 'klor' olmasından şikayet ediyor.  Diğer reklamda ise bir başka rakip ürünle ilgili, yoğurtlarında potasyum olduğu söylenerek, bunun böcek ilaçlarında da kullanıldığı belirtiliyor.

New York Kuzey Bölgesi hakimi tedbir kararında, ilk reklamda açıkça insan sağlığı için zararlı olan havuz kloruna gönderme yapıldığını, oysa ilgili üründe kullanılan klorün böyle bir zararı olmadığını, ikinci reklamda sözü geçen potasyumun ise böcek ilaçlarında kullanılmakla beraber, rakip üründeki versiyonunun FDA tarafından kullanımı onaylanmış, bu kimyasalın doğada bulunan muadili olduğunu belirtiyor.  Kararda, davada başarı şansı yüksek olduğu için reklamların yayınının durdurulmasına hükmedilmiş.

KAYNAK:  New York Law Journal, Mahkeme Kararı (https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nyndce/3:2016cv00058/104723/66)