OHAL kapsamında 670 sayılı KHK yayımlandı. 17.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 670 sayılı KHK kapsamında düzenlemelere ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

 OHAL kapsamında 670 sayılı KHK 17.08.2016 tarihinde  yayımlandı.

 

Söz konusu KHK'da özetle;


-İsimleri KHK ekinde yer alan 2692 personel kamu görevinden çıkarıldı. Bunların silah ruhsatı, gemi adamlığı ve pasaportları iptal edildi.


-667 sayılı KHK gereğince kurulan komisyonun, hakkında soruşturma yürüttüğü personelle ilgili banka veya diğer kamu kurumlarından isteyeceği bilgiler derhal yerine getirilecektir.. Ayrıca Komisyon kamu kurumlarının, personelinin, eş ve çocuklarının Bank Asya'da hesabı bulunup bulunmadığını BDDK'ya sorabilecektir.. MASAK da bu kişilere dair para trafikleri konusunda bilgi verecektir.


- Kamu görevinden çıkarılanlar, büyükelçi, vali, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam, müfettiş gibi hiçbir unvanı artık kullanamayacaktir.


- Devir alınan FETÖ kurumlarının borçları, devir alınan varlıkların değerini geçmemek kaydıyla, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde ödenebilecektir. Alacaklı olanlar, gerekli belgelerle birlikte 60 gün içinde başvuru yapmaları esastır.


- Hukuka aykırı durumlar hariç 2010 KPSS sınav sonuçlarına dayalı atamaların geçerliliğinin devam ettiği hüküm altına alınmıştır.


- Şüpheli para transferlerinde 7 günlük askıya alma işlemi, FETÖ üyeleri için, 30 gün olarak belirlenmiştir.


- FETÖ üyeleri için yeniden ifade alınması gerekir ise bu işlem OHAL sürecince avcı değil kolluk tarafından yapabilecektir.


- 15 Temmuz darbe girişiminde şehit veya gazi olanlardan aylık bağlama şartları oluş mayanlara nakdi tazminat verilecek ve ailesinden bir kişi kamuda istihdam edilecektir.Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan veya yaralananların sosyal güvenlk haklarına yönelik düzenlemeler de KHK da yer almaktadır.


- Son olarak KHK da 669 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastane personeline yönelik düzenlemeler de yapılmıştır.

 

KHK'nın tamamına ulaşmak için:http://www.kanunum.com/content/2656160