OHAL kapsamında 671 sayılı KHK yayımlandı. 17.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı KHK kapsamında önemli gördüğümüz düzenlemelerine ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

OHAL kapsamında 671 sayılı KHK yayımlandı. 17.08.2016 tarihinde yayımlarak  yürürlüğe giren 671 sayılı KHK kapsamında önemli gördüğümüz düzenlemelerine ilişkin bilgi notu için tıklayınız. KHK nın tamamı için 671 sayılı KHK

- Koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliye edilebilmesine olanak tanıyan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından ilk etapta Adalet Bakanlığının açıklamalarına göre yaklaşık 38000 kişin tahliye olabilecektir. Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçları kapsayacak olup bu tarihe kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenleri kapsamayacaktır.

-Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı(TİB)kapatıldı. Yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı’na (BTK) geçmiştir.

- Dinleme işlemleri BTK bünyesindeki merkezden yapılacaktır.

-Siber saldırıları önlemek için BTK'ya yetki verilmiştir. BTK, Başbakanlıktan gelen terör eylemlerine önlenmesine dair talimatı 2 saat içinde hayata geçirecektir.

-4000 hakim kadrosu ihdas edilmiştir.

-41 üniversitede, 2020 yılına kadar, akademisyenlerin emeklilik yaşı 75 e yükseltilmiştir.

- Terör örgütü üyelerinin mal varlıklarına, tapuda şerh konabilecektir.

- Genelkurmay Başkanının Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını yapmış generaller arasından atanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Genelkurmay Başkanı, Orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanabilecektir.

- Daha önce herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar, gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun bulunması halinde TSK’da görevlendirilebilecektir.. Ayrıca dış kaynaklardan da pilot subay temin edilebilecektir.

-Fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlardan, 27 yaşını bitirmeyenler, sınavlarda başarılı olmak kaydıyla, muvazzaf subay olarak alınabilecektir.. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar diğer hizmet sınıflarına kaydırılacaktır. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlardan tazminat alınmayacak.


-2020'ye kadar, Bölge idare mahkemesi üyeliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge idare mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan İdari yargı hakim ve savcıları arasından atama yapılabilecektir.

-Ayrıca aşağıdaki hususlarda da düzenlemeler yapılmıştır.


*Genelkurmay Başkanlığının görevleri
*Askeri adalet müfettişinin yetkileri,
*Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Başkanlar Kurulu,
*Milli Mayın Merkezi
*TSK'dan ayrılan pilotların geri dönüşü
*Lise mezunlarının da özel harekat polisi olarak istihdamı
*Sahil Güvenlik ve Jandarma personeli
*Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatı
*Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, atmosferik dalış sistemi pilotu, dalgıç ve kurbağa adamların hizmet grupları
için düzenleme yapılmıştır