En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Olağanüstü Hal kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA SAĞLIK ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (Kararname Numarası: 121)

Amaç
Madde 1 -

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında sağlık alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Sağlık alanında alınan tedbirler
Madde 2 -

(1) Mesleklerini serbest olarak icra etmekte olan eczacılar ile tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince, valilik tarafından uygun görülen mekânlarda veya mobil araçlarda ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilir.

(2) Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir. Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanır. Olağanüstü hal süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbî cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarlan ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilir.

Yürürlük
Madde 3 -

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4 -

(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KAYNAK: RESMİ GAZETE METNİ