En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

19-11-2018

 II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler 17/11/2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile özetle;
 

  1. Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin (Tebliğ) 12 nci maddesinde yer alan oranlara ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi durumunda bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklamanın yalnızca MKK tarafından yapılacağı düzenlenmiş;  birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı olarak söz konusu oranlara ulaşılması ya da ilgili oranların altına düşülmesi hallerinde ise açıklama yükümlülüğünün ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu hususu eklenmiştir.
  2. Tebliğ’in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır.
  3. Tebliğ’in ekinde yer alan “Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu”nda işlem günü sonu itibariyle gün içi alım satım işlemlerinin netleştirilmesine imkân verecek şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU RESMİ SİTESİ