En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

REKABET KURUMU: Novartis Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Alcon Laboratuvarları Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı

12-04-2019

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin, Çınar Ecza Deposu ve Dış Tic. A.Ş.’ye mal vermeyi keserek hâkim durumunu kötüye kullanmak ve birlikte çalıştığı ecza depolarına, diğer ecza depolarına satış yapmamaları konusunda zorlamada bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

11.04.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 11.04.2019 tarih, 19-15/215-95 sayılı kararın açıklama metninde; "Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Çınar Ecza Deposu ve Dış Tic. A.Ş.’ye mal vermeyi keserek hâkim durumunu kötüye kullanmak ve birlikte çalıştığı ecza depolarına, diğer ecza depolarına satış yapmamaları konusunda zorlamada bulunarak ilaç sektörünün toptan satış seviyesindeki rekabeti engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar değerlendirilerek, 11.04.2019 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 19-15/215-95 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına oybirliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."

ifadelerine yer verilmiştir.

KAYNAK: REKABET KURUMU RESMİ SİTESİ