REKABET KURUMU: Sigorta pazarında faaliyet gösteren sekiz teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;  Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 23.01.2020 tarih, 20-06/61-33 sayılı kararın açıklama metninde şu ifadeler yer almaktadır;

"Sigorta pazarında faaliyet gösteren sekiz teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanması

Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 23.01.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-06/61-33 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

1) - Allianz Sigorta A.Ş.

- Dubai Starr Sigorta A.Ş.

- Ergo Sigorta A.Ş.

- Eureko Sigorta A.Ş.

- Sompo Japan Sigorta A.Ş.’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile,

2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası,

a) üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,3 oranında olmak üzere;

- Allianz Sigorta A.Ş.’ye,

- Dubai Starr Sigorta A.Ş.’ye,

b) üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,8 oranında olmak üzere;

- Eureko Sigorta A.Ş.’ye,

c) 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ergo Sigorta A.Ş.’nin 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,2 oranında olmak üzere;

- HDI Sigorta A.Ş.’ye (Ergo Sigorta A.Ş. HDI Sigorta A.Ş. ile birleşmek suretiyle infisah olmuştur),

d) 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %0,2 oranında olmak üzere;

- Sompo Japan Sigorta A.Ş.’ye,

idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

3) - Aksigorta A.Ş

- Axa Sigorta A.Ş.

- Zurich Sigorta A.Ş.’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına OYBİRLİĞİ ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

KAYNAK: REKABET KURUMU RESMİ WEB SİTESİ

23.01.2020 TARİH, 20-06/61-33 SAYILI KARARIN AÇIKLAMA METNİ