REKABET KURUMU: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin NetGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye çağrı sonlandırma hizmeti vermemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda karar verilmiştir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanması Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin NetGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye çağrı sonlandırma hizmeti vermemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 23.01.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-06/67-36 sayı ile;

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla idari para cezası verilmesine yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir. 

KAYNAK: REKABET KURUMU RESMİ WEB SİTESİ