Rekabet Hukukunda Yeni Bir Dönem - Taahhüt Uygulaması Hayata Geçti

23-11-2020

Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarihli ve 20-35/460-M sayılı kararı uyarınca, gümrüklü geçici depolama hizmeti veren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan taahhüt, Kurulun 05.11.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantıda, teşebbüs tarafından sunulan taahhüdün rekabet sorunlarını gidereceği sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle, teşebbüsün talebi üzerine başlatılan taahhüt süreci bir ay gibi kısa bir süre içinde neticelendirilmiş ve anılan teşebbüs bakımından soruşturmaya son verilmiştir.

Bilindiği üzere, taahhüt uygulaması geçtiğimiz Haziran ayında 4054 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılmıştır. Taahhüt uygulamasıyla olası rekabet karşıtı zararların büyümeden önlenmesi ve rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan ayrıntılı inceleme süreçlerinin kamu ve teşebbüsler bakımından yol açabileceği zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, teşebbüslerce gönüllü olarak sunulan taahhütler Kurulca değerlendirilmekte, rekabet sorunlarını giderebileceğine kanaat getirilen taahhütler ilgili teşebbüsler bakımından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilmektedir. Böylelikle söz konusu inceleme süreçleri, olağan inceleme süreçlerine kıyasla çok daha kısa sürede sonuçlandırılabilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen karar, Kanun değişikliği sonrasında taahhüt uygulamasının ilk örneği olma özelliği taşımaktadır.

KAYNAK: REKABET KURUMU RESMİ WEB SİTESİ