En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Rekabet Kurulu kararı ile hükmedilen tedbirlerin Google ekonomik bütünlüğü tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

16-12-2019

Rekabet Kurulu'nun 18-33/555-273 sayılı kararında "tespit edilen ihlallerin ortadan kaldırılması için GOOGLE ekonomik bütünlüğüne,

- Türkiye’de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Ticari Android İşletim Sistemi (TAİS) kullanmak isteyen cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde;

 Lisanslamaya koşul olarak sunduğu Google Arama parçacığının ana ekranda ayrıcalıklı olarak yüklenmesi zorunluluğunu düzenleyen veya doğrudan/dolaylı olarak buna işaret eden sözleşme hükümlerinin sözleşmelerden kaldırılması, böylelikle cihaz üreticilerinin ana ekranda konumlandıracakları arama parçacığının sağlayıcısını Google veya rakipleri arasından seçim hakkının güvence altına alınması ve cihaz üreticilerinin Google dışındaki arama parçacıklarını da ana ekranda tek başına yerleştirebilme özgürlüklerinin tesis edilmesi,

 Lisanslamaya koşul olarak sunulan, Google Arama’nın mevcut tasarım yapısı içerisinde yer alan ve sözleşmelerde yer verilen tüm arama erişim noktalarında varsayılan olarak atanmasına ilişkin şartların kaldırılması ve tasarım tercihleri sonucunda ortaya çıkabilecek tüm arama noktalarında Google Arama’nın varsayılan olarak atanmasına ilişkin yeni yükümlülükler getirilmemesi,

 Lisanslamaya koşul olarak sunulan, Google Webview bileşeninin varsayılan ve münhasıran uygulama içi internet tarayıcısı olarak yüklenmesi zorunluluğunu düzenleyen veya doğrudan/dolaylı olarak buna işaret eden sözleşme hükümlerinin sözleşmelerden kaldırılması,

- Yukarıda sayılan üç yükümlülük ile yasaklanan sonuçları doğuracak şekilde mali veya başka yollarla teşviklerde bulunulmaması,

- Cihaz üreticileri ile imzalanan Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri başta olmak üzere mevcut tüm sözleşmelerden Google Arama’nın rakiplerinin cihazlara önyüklenemeyeceğine ve cihaz üreticilerinin cihazlardaki arama noktalarının herhangi birinde Google Arama’ya rakip ürünleri kullanamayacaklarına dair yükümlülüklerin sözleşmelerden çıkarılması yönünde yükümlülükler getirilmiş ve sözleşmelerde yapılması gereken değişikliklerin, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içinde Rekabet Kurumuna (Kurum) tevsik edilmesine karar verilmiştir."

İşbu karar üzerine, Rekabet Kurulu 19-38/577-245 sayılı kararı ile, "Google LLC., Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğünün, Rekabet Kurulunun 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı kararı ile getirilen yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerinde yapması gerekli değişiklikleri yapmadığına,

b) Bu nedenle adı geçen ekonomik bütünlüğe, 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, 07.11.2019 tarihinden başlamak üzere 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihe kadar geçecek süre için ekonomik bütünlüğün 2018 yılı Türkiye cirosunun onbinde beşi oranında olmak üzere günlük (…..) TL süreli idari para cezası verilmesine" karar verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen Rekabet Kurulu Kararlarına ait linkler;

REKABET KURULU 18-33/555-27 SAYILI KARAR METNİ

REKABET KURULU 19-38/577-245 SAYILI KARAR METNİ