En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Reklamlarda rakip mal veya hizmetlere ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasına olanak sağlayan düzenleme 31.12.2016 tarihine ertelendi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. http://www.kanunum.com/content/1944900

Bu değişiklik ile;

Karşılaştırmalı ticari reklam düzenlemesinde, rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret ünvanı veya işletme adlarına yer verilmesi uygulamasının yürürlük tarihi 31.12.2016 tarihine ertelendi.