SERMAYE PİYASASI KURULU: Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin duyurusu

 Kurulun 28.02.2020 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;


1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan
pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,


2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına
karar verilmiştir.


Kurulumuz Karar Organı’nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir
duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU RESMİ WEB SİTESİ