En son güncellemeler 21 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.11.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik kapsamında;

-Bağlantı süresine ilişkin aylık raporlamalarda ilgili ayda işletmecinin aboneye hizmeti çalışır durumda verdiği bütün kayıtlar esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

-Abone mülkiyetinde bulunan cihaz ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arıza bildirimleri, doğal afet, toplumsal olaylar ve kamu kurumlarının çalışmaları sonucu oluşan arıza bildirimleri ölçümlere dahil olmayacaktır.

-Arıza giderme süresi ölçütüne abone mülkiyetinde bulunan cihaz ve abone sorumluluğunda bulunan tesisat kaynaklı arızalar ile doğal afet, toplumsal olaylar ve kamu kurumlarının çalışmaları sonucu oluşan arızalar da dahil olmayacaktır.

-İşletmeci arıza giderme ölçütüne dahil etmediği arızanın, belirtilen şartlara uygunluğunu ispatlamakla yükümlü olacaktır.

-Arıza giderme süresine ilişkin ölçümlere engelli aboneler tarafından bildirilen tüm geçerli arızaların en hızlı karşılanan yüzde 95’inin giderildiği süre eklenmiştir.

Arıza giderme süresine ilişkin raporlamalarda ilgili ayda arızanın giderilip hizmetin tam olarak sunulmaya başlandığı bütün kayıtlar esas alınarak hesaplama yapılacaktır.