Sermaye Piyasası Kurulu'nda 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılması gündeme gelmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu yapmış olduğu duyuru ile 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklik yapılmasının gündeme geldiğini belirtmiştir.

Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı ile; Tebliğin 18/1 maddesinde belirtilen pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyetlere (g) bendi eklenerek, halka açık ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarında, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzı sırasında alınan paylar nedeniyle oluşan yönetim kontrolü değişikliği de muafiyetler arasında düzenlenmiştir.


Tüm kişi ve kuruluşlar 23.11.2018 tarihine kadar; 
Pay Alım Teklifi Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini payalimteklifitaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebileceği bildirilmiştir.

Tebliğ taslağını görüntülemek için tıklayınız.

KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU RESMİ SİTESİ