Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 46 ncı maddesinin amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri 10/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

10/01/2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu' nun "Yürürlük" başlıklı 192 nci maddesi uyarınca, marka tescilinin yenilenmesine ilişkin 23 üncü maddenin ikinci fıkrası ve tasarım tescilinin yenilenmesine ilişkin 69 uncu maddenin dördüncü fıkrası ve  10/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

md.23/f.2' ye göre; "(2) Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir."

md.69/f.4' e göre; "(4) Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir."

Ayrıca Kanunun 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri de 10/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.