En son güncellemeler 17 Mayıs 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Şirket içindeki cinsiyetler arası maaş eşitsizliklerinin bildirime tabi olduğu İngiltere'de, en büyük hukuk bürolarından birinin bildiriminde kadınların büronun erkek çalışanlarından maaşlarda yüzde 40, primlerde ise yaklaşık yüzde 60 daha düşük ücret aldığı açıklandı

İngiliz Law Gazette'in haberine göre, İngiltere'nin en büyük hukuk bürolarından biri olan Linklaters maaşlarda cinsiyet eşitsizliği bildirimi yapan ilk büyük büro oldu.  250 veya daha yüksek sayıda çalışanı olan şirketlerin Nisan'a kadar bu bildirimi yapmaları gerekiyor.  "Gender pay disparity website" adlı resmi internet sitesinde yayınlanan bildirime göre, Linklaters hukuk bürosunda kadınların ortalama saat başı ücreti % 39.1 ve prim ödemeleriyse % 57.9 oranında erkek meslektaşlarının altında.  Bu bilgilerin dışında şirketlerin maaş skalası içindeki 4 segment için de--en düşük segmentten en yükseğine--erkek ve kadın oranlarını karşılaştırmaları gerekiyor.  Buna göre de, Linklaters hukuk bürosunda ilk çeyrekteki maaş segmentinde erkekler %55'i oluştururken, en düşük çeyreğin % 79'unu kadınlar oluşturuyor.

Law Gazette'in haberine göre, Linklaters bildirimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "benzer pozisyonlar" ("equivalent roles") için adil biçimde maaşların belirlendiği konusunda kendilerine güvendiklerini belirtmiş.  En düşük çeyrekte kadınların yüzde seksen oranındaki yoğunluğuyla ilgili olarak da büro, bu çeyreğin ağırlıkla sekreterler ve kıdemsiz çalışanlardan oluştuğuna ve bunların da yüzde sekseninin kadınlardan oluştuğuna işaret etmiş ve ayrıca bu durumun bonus ödemelerini de etkilediğini belirtmiş.  Daha çok kadının kısmi zamanlı çalıştığına da dikkat çekilmiş açıklamada.

KAYNAK:  https://www.lawgazette.co.uk/law/linklaters-women-paid-nearly-40-less-than-men/5064692.article