TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaları uygun bulan üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

 TBMM Genel Kurulunda, bazı araştırma komisyonlarına üye belirlenmesi işlemi gerçekleştirildi. 

Meclis çatısı altında bazı konuların araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan ve üye belirlenme işlemi gerçekleştirilen komisyonlar şöyle: 

- Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu, 

- Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması için Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 

- Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 

- ALS, SMA, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ile Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi İçin Meclis Araştırma Komisyonu, 

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu. 

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaları uygun bulan üç kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. 

Genel Kurulda, Tu¨rkiye ile Özbekistan Arasında Suçluların İadesi Antlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Teklif, Tu¨rkiye ile Özbekistan Arasında 23 Haziran 1994'te Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolu¨n Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi ve Tu¨rkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. 

KAYNAK: TBMM RESMİ SİTESİ