En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

TBMM Genel Kurulunda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

05-01-2022

Teklif ile; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuruda bulunulması, sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi hâlinde kırk dokuz yıla kadar uzatılması, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki depolama tanımına rafinericilerin de eklenmesi ve LPG dağıtıcıları ibaresinin diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların lisans almalarının önlenmesi, kapasite artışı yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin yerli aksam desteğinden faydalanabilmesi, ETİBANK, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ve Elektrik Dağıtım Şirketleri adına kayıtlı tesislerin faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ veya TEDAŞ'a devrinin sağlanması ve yapılacak tescil işlemlerinin her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulması, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda öngörülen cezaların artırılması amaçlanmaktadır.

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KOMİSYON RAPORUNUN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.