En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

TBMM Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

10-02-2023

    ADANA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MALATYA,      OSMANİYE VE ŞANLIURFA İLLERİNDE ÜÇ AY SÜREYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMESİNE 

DAİR KARAR

 

Karar No. 1354                                                                                                                    Karar Tarihi: 09.02.2023        

Anayasanın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9/2/2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylanmıştır.