Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmesine ilişkin değişiklik yürürlüğe girdi.

11/8/2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile;

  • E-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilecektir.
  • Başvuru formunda uyuşmazlık değerinin Türk Lirası olarak belirtilmesi zorunluluğu getirilmiş olup, uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değerin başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrileceği belirtilmiştir.

  • Derdestlik re'sen hakem heyeti tarafından dikkate alınacaktır. Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamayacağı; aksi takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdestliği dikkate alacağı hususu düzenlenmiştir.
  • Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerinin aynı uyuşmazlıkla ilgili bilirkişi olarak dinlendiği veya hakem sıfatıyla hareket etmiş olduğu uyuşmazlıklarla ilgili toplantılara katılamayacaklarına ilişkin madde bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nde yapılan diğer değişiklikler için bknz.