En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' da değişiklik yapıldı.

20-12-2017

20/12/2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7063 sayılı Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' da değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, tüketici hakem heyetlerine başvuru maddesinde düzenleme yapılacak. 


Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek. 

Ayrıca, tüketici hakem heyetlerine başvuru için belirlenen parasal sınırlar yükseltilecek. 

Buna göre değeri dört bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin TL ile altı bin TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak. 

TBMM Genel Kurul' da kabul edilen önerge gerekçesi şu şekildedir, "Tüketici hakem heyetleri, tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde mahkeme öncesi çözüm mercisi olarak görev yapmaktadır. 6502 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının mevcut hâli, tüketicilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun uygulanamayacağı şeklinde değerlendirmelere sebep olmaktadır. Bu durum, ilamsız icra yolunu kapatmakta, hak arama ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmekte, ayrıca tüketici hakem heyetlerinin iş yükünü de gereksiz şekilde arttırmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabileceği vurgulanmıştır.

Diğer taraftan, 6502 sayılı Kanun, tüketici ile satıcı/sağlayıcı arasındaki tüketici işlemlerine uygulandığı için kanunun kapsamı oldukça geniştir. Günümüzde tüketicilere yeni arz edilen, özellikle teknolojik ve/veya elektronik malların  -akıllı telefon, bilgisayar, tablet vesaire gibi- fiyatları yüksek tutarlı olabilmektedir. Bireysel olarak kullanılan söz konusu ürünlerin uyuşmazlığa konu edilmesi hâlinde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin parasal sınırlar çok düşük kalmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin gerek yirmi iki yıllık tecrübesi gerekse altyapısının güçlendirilmiş olması dikkate alındığında, özellikle bireysel kullanılan ancak yüksek tutarlı mallara ilişkin uyuşmazlıkların, tüketici mahkemelerine gitmeden tüketici hakem heyetlerinin görev alanında çözüme kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla parasal sınırların yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur."