En son güncellemeler 14 Haziran 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanmıştır.

Teklif ile; taksitli satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tamamının muaccel hale gelmesine ilişkin koşulların tüketici lehine olacak şekilde değiştirilmesi, cayma süresi içerisinde kredi borcunun tamamını erken ödeyen tüketicilerin de cayma hakkını kullandıkları kabul edilerek iadesi gerekli ücretlerin de iadesinin sağlanması, belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranındaki indirimin yürürlüğe girmesi için otuz gün öncesinde bildirim yapılması şartının kaldırılması, ön ödemeli konutlar için sözleşmede belirlenen teslim tarihine uyulmasının zorunlu hale getirilmesi, platformlar aracılığı ile tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara çeşitli sorumluluklar getirilmesi, ayni hakka konu devre tatil sözleşmelerinin sadece Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar kapsamında devre mülk sözleşmesi şeklinde kurulmasının zorunlu kılınması, tüketicinin devre tatil sözleşmesinden cayma hakkına yönelik düzenleme yapılması, ekonomik ömrü tamamlanmamış ürünlerin donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması, üretici ve ithalatçılara, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerini Ticaret Bakanlığınca kurulan sisteme kaydetme zorunluluğu getirilmesi, Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince üretici ve ithalatçılar tarafından mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda tüketicilere zararın tazminini talep etme hakkı verilmesi, Ticaret Bakanlığına tüketici hakem heyetlerini oluşturmanın yanı sıra bunların yetki alanları ile iş bölümünü belirlemeye yönelik yetki tanınması, tüketici hakem heyetlerinin iş durumu dikkate alınarak verimli ve etkin çalışmasının sağlanması amacı ile bazı düzenlemeler yapılması, idari para cezalarının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ