En son güncellemeler 12 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan "Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu"nun uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

17-09-2018

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ıncı maddesinin uygulamasına ilişkin tebliğ ile yapılan düzenlemeler;

  • 1/1/2023 tarihine kadar, TTK 376 kapsamında yapılacak hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilecek.

  • Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurulun, tebliğde belirtilen tedbirlerden ((i)Sermayenin üçte biri ile yetinilmesi ve sermaye azaltımı yapılması, (ii) Sermayenin tamamlanmasına, (iii) Sermayenin artırılması) birine karar vermemesi halinde şirket kendiliğinden sona erecek.