Über sürücülerinin çalışanlar gibi asgari ücret ve izin hakları olduğuna hükmedildi: "Kanaatimizce Über'in Londra'da ortak bir platformla birbirine bağlı 30000 nüfuslu bir KOBİler mozaiği olduğu nosyonu biraz gülünç." (Londra İş Mahkemesi)

Londra'da geçtiğimiz hafta bir grup Über sürücüsüyle ilgili davayı karara bağlayan İş Mahkemesi (Employment Tribunal), Über'in sürücülerle ilişkisinin bir teknoloji platformu sağlamanın ötesinde olduğunu belirtti ve Über sürücülerini bordrolu çalışan ("employee") olmasalar da "çalışan" olarak değerlendirdi.  Mahkeme bu bağlamda 30000 Über sürücüsünün asgari ücret gibi haklara sahip olduğuna hükmetti.  Mahkeme, Über sürücüleriyle yolcular arasındaki sözleşmeler ve diğer Über dokümanlarını ayrıntılı olarak inceledi ve "dokümanlarında fiktif bir yapı, zorlama bir dil ve hatta daha önce görülmemiş terminolojiler kullanan herhangi bir kurumun" "bir derece şüpheyle" karşılanması gerektiğini belirtti.  Mahkeme, Über'in bir grup ticari sürücünün işlerini büyütmesi için destek servisi sağlayan bir teknoloji platformu olduğu argümanını ikna edici bulmadı.  Über sürücülerinin statüleri konusunda ABD'de de davalar sürüyor.  

KAYNAK:  The Financial Times ("Uber ruling in London echoes around the world") (ft.com), The Guardian (https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/28/uber-tribunal-judges-fictions-twisted-language-appeal)