Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek, kanunlaşmıştır.

Teklif ile; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden müstesna tutulması, dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırılması ile yıllık beyanname verme ve ödeme dönemlerinin bir ay öne çekilmesi, vergi uygulamalarının elektronikleşmesine yönelik gelişmeler çerçevesinde vergilendirme, defter tutma, belge düzenleme, beyan ve bildirimde bulunma, değerleme, ceza ve uzlaşma hükümlerine dair düzenlemeler yapılması, mükelleflerin haklarında yürütülmekte olan vergi incelemesi ile ilgili vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlık talepli beyanname verebilmelerinin mümkün hâle gelmesi, idari süreçlerin etkinleştirilmesi ve mükelleflerin ilgili işlemlerden hızlı bir şekilde haberdar olabilmeleri amacıyla vergi dairesi, vergi mahremiyeti, yabancı ülkelerde bulunanlara yapılacak tebligat, ilanen tebligat, düzeltme ve vergi incelemesine yönelik hükümlerde düzenlemeler yapılması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının taraf devletlerce yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümlenmesine yönelik iç mevzuatımızda düzenlemeler yapılması, özel tüketim vergisi alınan bazı ürünlerde Cumhurbaşkanına tanınan yetkiye ilişkin değişiklik yapılması, motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmesi, nakdî sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için uygulanacak indirim oranının %75 olarak belirlenmesi, kurumlarca yapılan yatırım harcamaları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının bazı vergi borçlarından mahsup edilmesine imkân tanınması öngörülmektedir.

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ

KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ