YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

BUGÜN 21.08.2015 TARİHİNDE RESMİ GAZETE İLAN EDİLDİĞİ ÜZERE; 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2015 /3.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 28 Kasım - 7 Aralık 2015

• İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 28 Eylül 2015

• Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 2 Kasım 2015