En son güncellemeler 19 Temmuz 2024 iş günü sonunda yapılmıştır.

Yargıtay, davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL yerine döviz bazında kredi kullanması nedeniyle uyarlama koşullarının oluşmadığına dair karar vermiştir.

03-09-2019

Davacı, davalı banka ile 21.02.2008 tarihinde dövize endeksli 128.500,00 CHF (İsviçre Frangı) bedelli konut kredi sözleşmesi imzalandığını, dövizde meydana gelen yükselme nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadığını ileri sürerek kredi sözleşme şartlarının yeniden uyarlanması ve Türk Lirası üzerinden ödenmesine karar verilmesini istemiş, 08.10.2015 tarihli duruşmada, kredi borcunun tamamen ödendiğini, davanın konusuz kaldığını bildirmiştir.

Davalı, sözlemenin uyarlama şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, kredi borcunun tamamı ödendiğinden davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, davanın açılmasına davalının sebebiyet verdiğinden bahisle de davalı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen...

KARARIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.