Yeniden değerleme oranı 2017 yılı için %14,47 olarak tespit edilmiştir.

11/11/2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. 

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Yeniden değerleme oranı213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır." olarak tanımlanmıştır.