Kanunum, tüm içtihat ve mevzuat metinlerinin eksiksizce ve güncel biçimde resmi kanallar yoluyla kamuya açılması gereğine inanmaktadır. Bu kaynaklar içinde araştırma olanağı sunan ücretsiz kamu hizmetleri yanında bu kaynakların yayıncılar ve hukukçularca serbestçe işlenmesine olanak verilmesi, hukukun kaynak metinlerinin etkin duyuru ve yayımını esas alan sistemimizin gereğidir bizce.

Kanunum hukukçuları bu düşünceyle çeşitli kamu kurumları ve T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nezdinde özellikle içtihat değeri olan yargı kararlarının metinlerine erişim için başavurular yapmış, bu başvurular sonucu T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kesinleşmiş yargı kararlarına "dair dokümanların Türk Milleti'nin malı birer idari belge" olduğunu teyid etmiştir.

Mart 2013’te başlattığımız bir imza kampanyasındaysa, gerekirse özel isimler ve adres bilgileri çıkarılmak kaydı ile tüm mahkemelerin hakkında gizlilik kararı olmayan tüm gerekçeli kararlarının herkesin erişimine açılması talebinde bulunulmuştur. 2016 yılı sonu itibarıyla birçok yüksek mahkeme kararı artık kamu erişimine açılmıştır. Ancak, özellikle onama kararlarının daha iyi yorumlanabilmesi için gerekli olan ilk derece karar metinlerinin de benzer şekilde erişime açılması umulmaktadır.

Kanunum.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi araştırmalar dileriz!

Kanunum.com Ekibi