En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezası alt sınırı arttırılmıştır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen idari para cezası alt sınırı 12/12/2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/1 numaralı Tebliğ ile arttırılmıştır. 

1/1/2019' da yürürlüğe girecek Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre;

"...30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) artış esas alınarak, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira) olarak belirlenmiştir."

Tebliğin tüm metni için tıklayınız.