Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezası alt sınırı arttırılmıştır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen idari para cezası alt sınırı 12/12/2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/1 numaralı Tebliğ ile arttırılmıştır. 

1/1/2019' da yürürlüğe girecek Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre;

"...30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) artış esas alınarak, 1/1/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira) olarak belirlenmiştir."

Tebliğin tüm metni için tıklayınız.